اتاق های کانکت

این اتاق ها با فضایی جادار و سنتی برای خانواده هایی که فرزندان، پدر و مادر و یا سایر افراد خانواده را به همراه دارند طراحی شده است تا در این هتل نیز از جمع خانوادگی خود لذت لازم را داشته باشند. با آرزوی خاطراتی زیبا برای شما از اقامت خانوادگی در این هتل تاریخی.
fa_IR