سرای مشتاق دو تخته توئین

این اتاق ها با دو تخت جدا از هم با طراحی زیبا فضای مناسبی را برای شما فراهم می آورد. با اقامت در این اتاق ها، خاطرات خوبی از دوستی در ذهن شما ثبت خواهد شد. امیدواریم که با این خاطرات زیبا، دوستی های شما عمق بیشتری پیدا کند.
fa_IR