سوئیت لاله خاتون (امپریال)

امیدواریم نیازهایی که از یک واحد مجلل دارید همگی در این سوئیت پاسخ داده شوند. توجه ماهرانه به ظریف کاری های دکوراسیون، همه و همه برای آرامش و آسایش بیشتر اقامت شما درنظر گرفته شده اند. ما اطمینان داریم، اقامت در این سوئیت با این منظره زیبا از هتل کاروانیکا حتماً بخشی از خاطرات زیبای شما خواهد شد.
fa_IR