سوئیت گنجعلی خان

سوئیت اختصاصی گنجعلی خان نمود بارزی از شکوه و عظمت دکوراتیو ایرانی هستند. این سوئیت ها شامل اتاق خواب های بزرگ، جادار و راحت می باشد. تا آرامش و آسایش شما و خانواده گرامی تان فراهم شود. آرامش شما، اطمینان قلبی ما خواهد بود. بهترین و زیباترین لحظات اقامت برای شما در جوار این سرچشمه کرامت و معرفت آرزوی قلبی ما می باشد.
fa_IR