افتتاح هتل کاروانسرای وکیل کرمان (کاروانیکا)

به حمایت گروه مالی گردشگری و هلدینگ سمگا و شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان مرحله جذب و استخدام کارکنان و سرپرستان هتل کاروانسرای وکیل (کاروانیکا) به پایان رسیده است.
طی برگزاری جلسه جذب و استخدام از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با حضور آقایان دکتر خسرو عسگریان مدیر کل هتل کاروانیکا و دکتر سید مجید موسوی مدیر بازاریابی و‌توسعه برند شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان مصاحبه نهائی هتل کاروانسرای وکیل کرمان با جذب ۳۰ نفر به پایان رسید و اقدامات لازم با هماهنگی دکتر علی رحیم پور مدیر عامل محترم شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان جهت هماهنگی برنامه آموزشی کارکنان در مرحله اجرا می باشد .

fa_IR