تاریخچه هتل کاروانسرای وکیل کرمان

در کوچه پس کوچه‌های هر شهر که پرسه بزنیم، بناهایی با هزاران روایت ناگفته وجود دارد که دیدن تمامی آنها و شنیدن داستانشان هیچ وقت تکراری نمی‌شود. اینبار قدم به کاروانسرای وکیل کرمان که خاطرات قرن های گذشته را در خود جای دارد می‌شویم. یادگاری دلنشین، کامل و مجلل در دل کرمان؛ دیاری با مردمان سخت‌کوش و مهمان‌نواز شگفت آور و وسوسه انگیز گاهی بایستی برای لمس حس‌های زیبای تجربه شده این سرزمین به گذشته سرک کشید. هتل کاروانیکا ما را به دل تاریخ می‌برد. جایی میان خیال و واقعیت برای رها شدن در شکوه گذشته، حال و آینده‌ای پر از خاطره.

پیشینه بنای هتل کاروانیکا به اواسط سال 1200شمسی بازمی‌گردد، به دوره حکمرانی اسماعیل‌خان نوری وکیل الملک. در سال 1244 شمسی، عملیات احداث کاروانسرای وکیل کرمان توسط وکیل الملک آغاز شد و در سال 1249 به دست پسرش، مرتضی خان وکیل الملک دوم تکمیل و به بهره برداری اقتصادی رسید. در آغاز کاروانسرا مرکز تجارت بود و تا اوایل دوره پهلوی هم  همچنان بازاری بود پررونق، تا اینکه با احداث مراکز خرید و بازارهای مدرن در شهر کرمان، این کاروانسرا به مرور نقش و کارکرد خود را از دست داد و تا سال 1396 به بنایی متروکه بود.

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) در سال 1396 کار احیای کاروانسرای وکیل کرمان را آغاز کرد. این اقدام در واقع گامی برای احیای بخشی به تاریخ کهن کرمان بود. کاروانسراها در طول تاریخ قلب ارتباطات تجاری و اقتصادی ملل مشرق زمین و مرکز مهمانپذیری قلمرو فرهنگی ایران باستان بوده است.کاروانسراها جایی است که بازار برپا می‎‌شود، جایی که آدم‌ها با همدیگر گفت‌وگو می‌کنند و از جدیدترین رویدادهای سرزمین‌های دوردست باخبر می‌شوند.گروه مالی گردشگری و هلدینگ سمگا به همین دلیل کاروانسرایی را که سال‌ها به حال خود رها شده بود در مرکز بافت تاریخی شهر کرمان انتخاب، احیاء و مدیریت بهرهبرداری از این مجموعه بینظیر را به گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان واگذار نمود. در روند احیاء و مرمت کاروانسرا مشخص شد پیشبرد پروژه از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. ارتباط فراکالبدی بین سازه کاروانسرا با بافت تاریخی به ویژه بازار وکیل و بازار گنجعلیخان کرمان باید برقرار می‌شد تا این بنای میراثی بتواند نقش خود را در جریان زندگی مردم حفظ کند. اتصالی طبیعی و ارگانیک بین کاروانسرا و بافت پیرامونی آن که پیوندی فراتر از منافع و مسائل تجاری داشته و دارد. تصور کنید بشود در کنار استفاده از امکانات مدرن هتل فضای تاریخی را هم تجربه کرد و فراتر از آن به بازار قدیمی شهر نیز دسترسی داشت. این رویایی بود که رکسان با بهره برداری از این مجموعه آن را به واقعیت تبدیل کرد.

fa_IR