... میهمان تاریخ هستید ...
... جایی میان خیال و واقعیت ...
گروه هتل های بین المللی رکسان

تاریخچه هتل کاروانسرای وکیل کرمان

هتل کاروانسرای وکیل کرمان بزرگ ترین کاروانسرای دو طبقه درون شهری ایران است که احداث آن به دوره حکمرانی اسماعیل خان نوری وکیل الملک باز می گردد. عملیات ساخت این کاروانسرا در سال 1244 شمسی توسط ایشان آغاز و در سال 1249 به دست پسرش، مرتضی خان وکیل الملک دوم تکمیل و به بهره برداری اقتصادی می رسد. عملیات احیاء و مرمت کاروانسرا با هدفی بالاتر و والاتر از اهداف تجاری و در قدم اول زنده کردن دوباره این سازه با رویکرد نوین به عنوان یک مقصد گردشگری ممتاز است. کاروانسرایی که با حفظ اصالت و هویت تاریخی خود، تبدیل به فضایی اقامتی و گردشگری شده و آغوش خود را به روی گردشگران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ ایران زمین باز کرده است.

fa_IR